Feedback – Vad tycker du om sajten?
Vad tycker du?

Sensus digitala verktygslåda är i ständig utveckling. Vi skruvar på form, funktion och fyller hela tiden på med nytt innehåll.

Har du tips, råd, feedback eller stött på problem med sajten? Hör gärna av dig till oss via formuläret!

Tack!

Vi uppskattar att du tog dig tid och även om vi inte alltid återkopplar (beroende på belastning) så läser vi alltid allt.

Ajdå, något gick fel. Prova igen!

Senast uppdaterad 

2020-04-28

SENSUS DIGITALA VERKTYGSLÅDA

Tips för digital studiecirkel eller utbildning

Här får du tips på saker att tänka på när du genomför en studiecirkel, utbildning eller workshop på nätet.

Skriv ut / Spara PDF
Visa online

Behöver du en PRO-licens för Zoom?

Vissa cirklar och verksamheter behöver full licens för att slippa de begränsningar som ett gratiskonto kommer med. I Sensus omställningsstöd finns det möjlighet för cirkelledare att få en egen fullversion-licens för Zoom.

Kom i kontakt med oss

Om du redan samarbetar med Sensus har du möjligt att ta del av ytterligare kompetens och resurser. Det kan handla om tips, stöd och digitala lärtillfällen. Sensus har också tillgång till lärplattformen Learnify som kan användas för studiecirklar eller utbildningar.

Leta vidare i vår digitala verktygslåda, där hittar du gott om tips och lathundar om hur du snabbt kommer igång med olika system för videosamtal.

Framgångsfaktorer

Att planera och genomföra en digital studiecirkel eller utbildning har flera likheter med att planera en studiecirkel eller utbildning i det fysiska rummet. Du behöver börja i vad du vill åstadkomma, vad du vill att deltagarna ska ha med sig när cirkeln eller utbildningen är klar och utifrån detta planera innehåll och metoder. Du behöver också välja en digital plattform för ert möte. Det viktiga är att den plats ni väljer svarar upp mot det behov just er grupp har.

När man har forskat kring distanskurser har man kommit fram till några viktiga framgångsfaktorer. Dessa är att det skapas en social gemenskap bland deltagarna, att deltagarna är aktiva i lärandet och också lär av varandra samt att det finns en tydlig handledar- och lärarnärvaro.

I en nätbaserad miljö kan deltagaren uppleva ett kommunikativt avstånd mellan sig och ledaren, övriga deltagare och materialen. Som ledare är det därför viktigt att planera för att skapa en social gemenskap, ett aktivt lärande där deltagarna lär av varandra och genom detta försöka minska de kommunikativa avstånden för deltagaren.

Det är viktigt att redan i starten underlätta för alla deltagares känsla av samhörighet i gruppen. Det är grundpelaren i att ha en god lärgemenskap. Genom att skapa en social gemenskap i gruppen främjar man viljan att med gemensamma mål ta hjälp av varandra i arbetet med sökandet efter ny kunskap.

Cirkelledaren är facilitator

Som cirkelledare är det viktigt att vara motor och facilitator i processen. Det innebär:

  • Att i starten komma överens med gruppen om hur, när och i vilka kanaler ni kommunicerar under cirkeln/ utbildningen.
  • Att regelbundet hålla kontakt med var och en av deltagarna via de överenskomna kanalerna
  • Att snabbt svara deltagare när de ställer frågor.
  • Att uppmuntra till kontakter mellan deltagarna så kommunikationen inte bara blir mellan ledare-deltagare utan också deltagare-deltagare.
  • Att även lägga in möjlighet till social samvaro på nätet och att också kunna dela personliga saker. Det kan till exempel vara att man möts över en videofika och att man har en chatt just för småsnack som inte är direkt kopplat till studierna.

Kom igång

Före starten

Skicka information till deltagarna om var och hur ni ska mötas till exempel en länk till den digitala plattform ni har valt. Bifoga gärna en kort instruktionsvideo om hur det kommer att se ut, vilka eventuella inställningar de bör göra osv. En idé är också att be dem fylla i en kort enkät om deras teknik och erfarenheter kring videokonferens och nätbaserade studier. Det är viktigt att tonen i texten är enkel.

Interaktivitet så fort som möjligt

En av de första uppgifterna i introduktionen bör vara att deltagarna presenterar sig för varandra. Då får alla en bild av varandra och alla har snabbt fått ett ”att göra-uppdrag”.

Anpassa uppgifterna efter deltagarnas vana av distansstudier. Börja inte med en för avancerad uppgift. Att bifoga en bild eller spela in en video kan vara en alltför svår uppgift för många. Här gäller det att balansera mellan trygghet och utmaning. En tidig interaktivitet mellan deltagarna minskar det kommunikativa avståndet mellan deltagarna i gruppen. Att presentera sig blir starten på att bygga en social gemenskap.

Tydliga deadlines

Lägg upp en plan för cirkeln/kursen. Se till att det finns tydliga deadlines kring vilka uppgifter som ska genomföras, på vilket sätt och när dom ska vara klara.

Lärgrupper

Om ni är en större grupp kan det vara en bra idé att dela in deltagarna i mindre lärgrupper ca 3-5 personer. Lärgrupperna kan då hjälpas åt med uppgifter, ha egna videomöten etc. Det skapar en närmare lärgemenskap och gör det lättare att lära av varandra och ta del av varandras erfarenheter. Det ger också en ökad trygghet att ha ett närmare samarbete med en mindre grupp under en längre tid.

Kommunikation

Det finns många olika sätt att kommunicera i en studiecirkel. Ni kan mötas i videomöten, ha samtal i skrift, till exempel via en chatt där ni delar tankar och kommenterar varandras inlägg eller spela in en kort film och dela med varandra. Tänk på att variera kommunikationen. Vi är alla olika och olika sätt passar olika personer.

Det finns även en mängd olika verktyg du kan använda för att variera metoderna. Med verktyget mentimeter.com kan ni skapa olika slag av omröstningar. Med witeboard.com får ni tillgång till en gemensam tavla att skriva och rita på.

Padlet.com är ett verktyg för att skapa och dela innehåll med andra. Du kan till exempel skapa digitala anslagstavlor själv eller i grupp tex för brainstorming.

När ni kommunicerar i skrift är det viktigt att det känns enkelt och lätt att skriva. Använd ett vardagligt och enkelt språk. Uppmuntra deltagarna att hellre skriva flera korta inlägg än några få långa. Försök åstadkomma ett samtal fast i skrift.

Videomöten

Att delta i ett videomöte kan för en del deltagare vara en utmaning både i ett tekniskt som i ett socialt perspektiv. Vanan att delta i videomöten är väldigt olika och det är inte helt osannolikt att en deltagare aldrig har provat det. Som ledare är det en god idé att aktivt skapa trygghet för varje enskild deltagare inför deras första videomöte i studiecirkeln.

I vår digitala verktygslåda hittar du gott om tips och lathundar om hur du snabbt kommer igång med ett system för videosamtal.

Videomöte på prov

En bra investering i relationen mellan ledare och deltagare kan vara att boka och genomföra ett kort videomöte på 5-10 minuter med varje enskild deltagare för att säkerställa att alla har rätt utrustning, har förstått hur man kopplar upp sig och hur utrustningen fungerar.

Ge gärna tips på hur man kan bidra till att skapa den bästa upplevelsen för sig och övriga på mötet genom att bland annat alltid ha sin mikrofon avstängd då man inte ska prata, att försöka vara i en miljö utan bakgrundsljud och med god belysning och så vidare.

Under mötet kan man också gå igenom andra tekniska delar kring material och lärplattform. Ett sådant möte minskar det kommunikativa avståndet mellan deltagaren och ledaren.

Senast uppdaterad 

2020-04-28

Missa inte vår distansverksamhet!

På sensus.se hittar du massor av cirklar och kurser som går att delta i på distans.

Kika i våra andra kategorier

Verktygslådan består av flera kategorier med olika material – det är bara rota runt!

Du använder en gammal webbläsare

Du använder en äldre version av Internet Explorer som denna webbplats inte är anpassad för. Du behöver använda Chrome, Safari eller annan modern webbläsare.

Med knappen nedan kan du ladda ned och installera Google Chrome.
Ladda ned Chome