Feedback – Vad tycker du om sajten?
Vad tycker du?

Sensus digitala verktygslåda är i ständig utveckling. Vi skruvar på form, funktion och fyller hela tiden på med nytt innehåll.

Har du tips, råd, feedback eller stött på problem med sajten? Hör gärna av dig till oss via formuläret!

Tack!

Vi uppskattar att du tog dig tid och även om vi inte alltid återkopplar (beroende på belastning) så läser vi alltid allt.

Ajdå, något gick fel. Prova igen!

Senast uppdaterad 

2021-01-26

SENSUS DIGITALA VERKTYGSLÅDA

Ta med folkbildningen ut

Flytta ut kören, studiecirkeln, mötet eller utbildningen utomhus! Träffas i parken, på promenad eller i vandring.

Skriv ut / Spara PDF
Visa online

Behöver du en PRO-licens för Zoom?

Vissa cirklar och verksamheter behöver full licens för att slippa de begränsningar som ett gratiskonto kommer med. I Sensus omställningsstöd finns det möjlighet för cirkelledare att få en egen fullversion-licens för Zoom.

Kom i kontakt med oss

Lärande i rörelse

Vi ställer nu om folkbildningen till att mestadels mötas digitalt. Kanske passar det inte alltid, men då kan ni fundera på om det kan vara ett alternativ att mötas utomhus istället. Vi kallar det Lärande i rörelse.

Redan innan Coronaviruset uppträdde använde Sensus Lärande i rörelse på olika sätt. Dels genom kortare walk and talk när vi håller möten eller utbildningar. Men också längre pass med vandringar under hela dagen.

För att hindra smittspridning är det en stor fördel att mötas utomhus. Men det finns även många andra fördelar med att ta med folkbildningen ut. Hälsoaspekten är viktig, rörelse är viktigt. Det går att se tydliga positiva effekter på hjärnan - något av det bästa du kan göra för din hjärna är fysisk aktivitet.

Vad säger deltagarna?

Här följer några kommentarer från deltagare som varit med på Lärande i rörelse samt en film där du ser hur det går till.

Det gynnar kreativiteten.
Vi får snabbare djup och öppenhet i samtalen och kommer väldigt lång på kort tid.
Naturen påverkar oss positivt. Vi kan också använda naturen och anpassa typen av samtal till den.

Tips på upplägg

Ni kan samlas ute i parken för att repa med kören eller genomföra styrelsemöten och göra precis som ni brukar. Enda skillnaden är att ni möts utomhus. Metoden passar bra för teman där reflektion och samtal är en viktig del.

Reflektion, delande och samtalen är basen. Växla mellan reflektion enskilt, i par och i helgrupp. Växla även mellan olika sätt att samtala och reflektera till exempel mellan fria samtal och mer styrda intervjuer och/ eller kollegacoachning.( se instruktion nedan) Anpassa efter gruppen, temat och naturen.

Variation är viktigt – använd olika metoder

 • Gå på led och byt samtalspartner. Försök att hinna prata med många.
 • Gå enskilt i tystnad och reflektera, det är extra viktigt och ibland en utmaning att få till då en del kan vara ovana vid tystnad.
 • Gå två och två i längre samtal.
 • Gå tre och tre och i längre samtal.
 • Samlas i cirkel och dela reflektioner och frågor i storgrupp eller dela först i grupp om till exempel fyra.
 • Ta med utrustning som t.ex. blädderblock och pennor ut för att kunna visualisera. Använd gärna symboler och saker du hittar i naturen för att visualisera.
 • För att dokumentera, använd reflektionsbok. Lägg in pauser under vandringen för att stanna upp och skriva. Eller använd mobilen, platta eller röstmemo och prata in saker.

Att tänka på

Flytta ut mötet, studiecirkeln eller körrepetitionen till parken eller var ute hela eller halva dagar. Anpassa utevistelsen, vandringen eller promenad både till innehållet och gruppen.

Tänk på tillgänglighet och stäm av så vandringen anpassas efter gruppen, vissa stigar går exempelvis att ta sig fram på med rullstol eller cykel.

Förbered dig innan

Provgå där ni ska gå innan eller undersök så att det inte är för störande miljö att mötas i. Om ni promenerar och vandrar kolla så att stigarna är tillräckligt breda för att gå och prata. Kolla var det finns toaletter och dricksvatten och på vilka ställen som är lämpliga att rasta på.

Beräkna hur lång tid det tar att gå den sträcka ni har planerat. Tänk på att ni ska gå långsamt så att ni hinner reflektera och prata med varandra. Tänk också på att samlingar och raster tar tid. Om ni går längre sträckor förbered också gruppen genom att prata om utrustning exempelvis vikten av bra skor och bra regnkläder.

Mer inspiration

Kollegacoaching, instruktion

 1. Inventera i gruppen en utmaning/situation ni vill samtala om.
 2. Fokuspersonen presenterar kort sin utmaning/situation som hen vill samtala om. Övriga i gruppen lyssnar.
 3. Gemensamt samtal
  a) Hur påverkar situationen dig och andra?
  b) Vad har hänt som lett hit?
  c) Vad har du gjort för att hantera detta?
  d) Hur vill du att det ska bli?
  e) Vilka och vad kan bistå dig?
  f) Vad skulle hända om….
 4. Gruppen summerar kort samtalet. Fokuspersonen lyssnar aktivt utan att delta i samtalet
 5. Fokuspersonen säger något om vad hen tar med sig från samtalet
Reflektion
 • Samtala i gruppen hur ni tyckte att metoden var?
 • Hur ser fokuspersonen på sin utmaning/situation efter samtalet?
 • Hur är det för övriga gruppmedlemmar, fick ni syn på något som ni tar med er för egen del?

Böcker

 • Hjärnstark av Anders Hansen
 • Att gå av Kagge Erling

Länkar

Senast uppdaterad 

2021-01-26

Missa inte vår distansverksamhet!

På sensus.se hittar du massor av cirklar och kurser som går att delta i på distans.

Kika i våra andra kategorier

Verktygslådan består av flera kategorier med olika material – det är bara rota runt!

Du använder en gammal webbläsare

Du använder en äldre version av Internet Explorer som denna webbplats inte är anpassad för. Du behöver använda Chrome, Safari eller annan modern webbläsare.

Med knappen nedan kan du ladda ned och installera Google Chrome.
Ladda ned Chome